ข้อมูลผู้บริหาร

ส่วนบริหาร

 • นายยุรวัฒ ทองผา

  นายยุรวัฒ ทองผา

  นายกอบต.บ้านไทย
  • นายบริบูรณ์ อุทธสิงห์

   นายบริบูรณ์ อุทธสิงห์

   รองนายก อบต.
  • นายยรรยงค์ สายเมฆ

   นายยรรยงค์ สายเมฆ

   รองนายก อบต.
  • นายเชิดไชย ฉวีวงศ์

   นายเชิดไชย ฉวีวงศ์

   เลขานุการนายก อบต.

ส่วนราชการ

 • ว่าง

  ว่าง

  นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
  • นายเกรียงไกร จันทป

   นายเกรียงไกร จันทป

   รองปลัด อบต.

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page