ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เรื่อง กำหนดตำแหน่งและระดับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในส่วนราการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page