องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย นำโดย นายเกรียงไกร จันทป รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ออกเดินรณรงค์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ในพื้นที่่

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน