องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้ดำเนินโครงการรังวัดและตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เสร็จสิ้นและ เพิ่มอีก จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน