องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย รับมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

โดยศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้ง ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน