คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page