• นายยาสปอนด์ ดอนประทุม

  นายยาสปอนด์ ดอนประทุม

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายเอกราช เดชพันธ์

   นายเอกราช เดชพันธ์

   พนักงานสูบน้ำ
   • นายวรภพ ครองยุติ

    นายวรภพ ครองยุติ

    ผู้ช่วยช่างโยธา
   • นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงตา

    นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงตา

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   • นายสำราญ ทองสวัสดิ์

    นายสำราญ ทองสวัสดิ์

    คนงานเครื่องสูบน้ำ
   • นายวรเชษฐ์ พิณทอง

    นายวรเชษฐ์ พิณทอง

    คนงานเครื่องสูบน้ำ

 

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page