กองช่าง

นายยาสปอนด์ ดอนประทุม

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่งว่าง

นายช่างโยธา

นายเอกราช เดชพันธ์

พนักงานสูบน้ำ


นายวรภพ ครองยุติ

ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลัยศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสำราญ ทองสวัสดิ์

คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายวรเชษฐ์ พิณทอง

คนงานเครื่องสูบน้ำ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน