กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุภานัน ศรีสอน

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางนงลักษณ์ สายเมฆ

ครู


นางบังอร อิงคะวะระ

ครู


นางสาวศศิธร นาสารี

ครู


นางอุมาภรณ์ ศักดิ์อาจ

ครู


นายจตุพนธ์ ศิริบูรณ์

นักวิชาการศึกษา


นางจิราภรณ์ เทศสิงห์

ผดด.


นางนภาพร ประสวนศรี

ผดด.


นางสาวประนอม กากแก้ว

ผดด.

นางสาวสุกัญญา จำปาศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน