กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุภานัน ศรีสอน

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางนงลักษณ์ สายเมฆ

ครู


นางบังอร อิงคะวะระ

ครู


นางสาวศศิธร นาสารี

ครู


นางอุมาภรณ์ ศักดิ์อาจ

ครู


นายจตุพนธ์ ศิริบูรณ์

นักวิชาการศึกษา


นางจิราภรณ์ เทศสิงห์

ผดด.


นางสาวประนอม กากแก้ว

ผดด.


นางสาวสุกัญญา จำปาศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page