กองคลัง

 • น.ส.รุ่งนภา จันเทวา

  น.ส.รุ่งนภา จันเทวา

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • ว่าง

   ว่าง

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   • น.ส.เพ็ญประภา ฉวีวงษ์

    น.ส.เพ็ญประภา ฉวีวงษ์

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • น.ส.วัชราภรณ์ ประกอบศรี

   น.ส.วัชราภรณ์ ประกอบศรี

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   • ว่าง

    ว่าง

    ปลัด อบต.
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
   • น.ส.กรกนก ดีเสมอ

    น.ส.กรกนก ดีเสมอ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page