สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

 • ว่าง

  ว่าง

  ปลัด อบต.
  • นายเกรียงไกร จันทป

   นายเกรียงไกร จันทป

   รองปลัด อบต.
   • นายณัฐเศรษฐ์ ประดับศรี

    นายณัฐเศรษฐ์ ประดับศรี

    หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
    • นางสาวประภัสสร กากแก้ว

     นางสาวประภัสสร กากแก้ว

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     • นางสาวขวัญชนก ตุ้มทอง

      นางสาวขวัญชนก ตุ้มทอง

      นิติกรปฏิบัติการ
    • นางสาวเกวรินทร์ กากแก้ว

     นางสาวเกวรินทร์ กากแก้ว

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     • นางสาวจิราวรรณ แก่นท้าว

      นางสาวจิราวรรณ แก่นท้าว

      นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
      • นายวุฒิไกร วงษ์ตรี

       นายวุฒิไกร วงษ์ตรี

       คนงานทั่วไป
    • นางศิริเนตร มาสุข

     นางศิริเนตร มาสุข

     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
     • นางสาวจารุวรรณ บุญจอง

      นางสาวจารุวรรณ บุญจอง

      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
      • นางรติมา ทองผา

       นางรติมา ทองผา

       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
    • ว่าที่ ร.ต.วิชนันท์ พิณทอง

     ว่าที่ ร.ต.วิชนันท์ พิณทอง

     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
     • นางสาวขนิษฐา พิเคราะห์

      นางสาวขนิษฐา พิเคราะห์

      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     • นายยุรวัฒ ทองผา

      นายยุรวัฒ ทองผา

      นายกอบต.บ้านไทย

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page