ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับจากบ้านนางกัลยา สุขอนงค์ และจากบ้านนางมาลัย ทองเกลียว ถึงคลองส่งน้ำโขง ชี มูล บ้านไทย หมู่ที่ 2 รายละเอียดดังนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • รายงานการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชน
  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ข้อมูลเชิงสถิติ
  • รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • ประมวลจริยธรรม
  • รายงานประชุมประชาคม
  • การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
  • แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี