คณะผู้บริหาร


นายบุญเลิศ ผ่องราศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

 


นายเธียร ทองผา

รองนายก อบต.


นายเชิดไชย ฉวีวงศ์

รองนายก อบต.


นายวิจิตร ใบหนองฮี

เลขานุการนายก อบต.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน