คณะผู้บริหาร

 • นายยุรวัฒ ทองผา

  นายยุรวัฒ ทองผา

  นายกอบต.บ้านไทย
  • นายบริบูรณ์ อุทธสิงห์

   นายบริบูรณ์ อุทธสิงห์

   รองนายก อบต.
  • นายยรรยงค์ สายเมฆ

   นายยรรยงค์ สายเมฆ

   รองนายก อบต.
  • นายเชิดไชย ฉวีวงศ์

   นายเชิดไชย ฉวีวงศ์

   เลขานุการนายก อบต.

 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page