องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน