องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ขึ้นอยู่กับอำเภอเขื่องใน อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอำเภอเขื่องใน หากจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ 17 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 68 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถยนต์ ประมาณ 600 ก.ม.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page