สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นายวิจิตร ใบหนองฮี

  นายวิจิตร ใบหนองฮี

  ประธานสภาฯ
  • นายสมบูรณ์ มั่นคง

   นายสมบูรณ์ มั่นคง

   รองประธานสภาฯ
   • นายสวัสดิ์ ธุระทำ

    นายสวัสดิ์ ธุระทำ

    ส.อบต.หมู่ที่ 3
    • นายฉลอม สีระชาติ

     นายฉลอม สีระชาติ

     ส.อบต.หมู่ที่ 7
     • นายสฤษฎ์ คูณสว่าง

      นายสฤษฎ์ คูณสว่าง

      ส.อบต.หมู่ที่ 10
  • นายทวีศักดิ์ ทวีศรี

   นายทวีศักดิ์ ทวีศรี

   เลขานุการสภาฯ
   • นายสุดใจ หวังสุข

    นายสุดใจ หวังสุข

    ส.อบต.หมู่ที่ 4
    • นายถนอม แสวงสาย

     นายถนอม แสวงสาย

     ส.อบต.หมู่ที่ 8
     • นายวนิช เดชพันธ์

      นายวนิช เดชพันธ์

      ส.อบต.หมู่ที่ 12
  • นายวีระศักดิ์ บุญเอก

   นายวีระศักดิ์ บุญเอก

   ส.อบต. หมู่ที่ 1
   • นายสมโภชน์ แวววงศ์

    นายสมโภชน์ แวววงศ์

    ส.อบต.หมู่ที่ 5
    • นายสำรวย โทรพันธ์

     นายสำรวย โทรพันธ์

     ส.อบต.หมู่ที่ 9


 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page