ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

อาศัยอำนาจตามมาตรา 12 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4, มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของปี หรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งป้ายหรือแสดงป้ายแล้วแต่กรณี และชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

340795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
810
868
3140
332700
1678
18926
340795

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-02 23:01