ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

340723
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
738
868
3068
332700
1606
18926
340723

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-02 21:43