ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้ออกหนังสือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านได้ประชาสัมพันธ์ ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ โดยด่วน หากตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรประจำตัวคนพิการของตนหมดอายุให้เร่งดำเนินต่ออายุทันที ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งข้อมูลของบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยทราบได้ที่กองงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

340732
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
747
868
3077
332700
1615
18926
340732

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-02 21:53